• sty : 16 : 2016 - Kredyt samochodowy
  • sty : 16 : 2016 - Kredyt a swieta
  • gru : 2 : 2015 - Rynki wtorne
  • gru : 2 : 2015 - Rynki instrumentow dluznych i papierow wartosciowych
  • gru : 2 : 2015 - Rynek weksli

Featured articles

Firma auto kredyt oferuje jedną z najlepszych pożyczek samochodowych na stronach internetowych. Firma kusi swoich przyszłych klientów, bardzo dobrze dobranym kredytem do indywidualnych potrzeb. Proponuje   Read More ...

Okres przedświąteczny to bieganina po sklepach, czas wielkich porządków, oraz robienie sobie, rodzinie znajomym i przyjaciołom drobnych upominków. Drobne upominki, nieraz bardzo wiele kosztują. Dlatego   Read More ...

Rynki wtórne organizowane są na dwa sposoby. Jeden z nich to giełdy, na których sprzedawcy i nabywcy papierów wartościowych (albo ich przedstawiciele lub brokerzy) spotykają   Read More ...

Przedsiębiorstwa i jednostki zdobywają kapitał na rynkach finansowych na dwa sposoby. Najpowszechniejszą metodą jest emisja instrumentu dłużnego, takiego jak obligacja, która jest umownym zobowiązaniem pożyczkobiorcy   Read More ...

blog

Kredyt samochodowy

Firma auto kredyt oferuje jedną z najlepszych pożyczek samochodowych na stronach internetowych. Firma kusi swoich przyszłych klientów, bardzo dobrze dobranym kredytem do indywidualnych potrzeb. Proponuje   Read More ...

finanse

Kredyt samochodowy

Firma auto kredyt oferuje jedną z najlepszych pożyczek samochodowych na stronach internetowych. Firma kusi swoich przyszłych klientów, bardzo dobrze dobranym kredytem do indywidualnych potrzeb. Proponuje   Read More ...

Okres przedświąteczny to bieganina po sklepach, czas wielkich porządków, oraz robienie sobie, rodzinie znajomym i przyjaciołom drobnych upominków. Drobne upominki, nieraz bardzo wiele kosztują. Dlatego banki dobrze wiedzą o tym i przygotowują w tym magicznym przed świątecznym okresie mnóstwo atrakcji kredytowych.  Jedną z ciekawostek dla potencjalnych kredytobiorców jest pożyczka na święta. Każdy chce bez wyjątku na koszta, możliwości zrobić bliskiej osobie jakiś wyjątkowy prezent z okazji świąt. Oprócz banków dużo   Read More ...

Przedsiębiorstwa i jednostki zdobywają kapitał na rynkach finansowych na dwa sposoby. Najpowszechniejszą metodą jest emisja instrumentu dłużnego, takiego jak obligacja, która jest umownym zobowiązaniem pożyczkobiorcy do regularnego wypłacania posiadaczowi obligacji stałej sumy w dolarach (odsetki plus należność główna), aż do określonego czasu (terminu płatności), kiedy dokonywana jest całkowita spłata. Termin płatności instrumentu dłużnego jest to czas (termin), w jakim prawa w nim inkorporowane ulegają wygaśnięciu. Instrumenty dłużne mogą być krótkoterminowe,   Read More ...

Rynek pierwotny jest to rynek finansowy, na którym przedsiębiorstwa i agencje rządowe zaciągające pożyczki sprzedają nabywcom pierwotnym pierwsze emisje papierów wartościowych, takich jak akcje lub obligacje. Rynek wtórny jest to rynek finansowy, na którym wcześniej wyemitowane (i zakupione przez nabywców pierwotnych) papiery wartościowe mogą być odsprzedawane. Rynki pierwotne papierów wartościowych nie są zbyt dobrze znane, ponieważ sprzedaż papierów nabywcom pierwotnym odbywa się przy zamkniętych drzwiach (bez udziału publiczności). Ważną instytucją   Read More ...

Ze względu na strukturalną odmienność meksykańskich rynków dłużnych, kolejność wydarzeń w systemie bankowym Meksyku w latach 1994-1995 oraz kryzys finansowy, który rozpoczął się w grudniu 1994 r., wyglądały inaczej niż Stanach Zjednoczonych dziewiętnastego i dwudziestego wieku.  Ważnym czynnikiem, który doprowadził do kryzysu finansowego w Meksyku, było pogarszanie się bilansów bankowych wskutek rosnących strat kredytowych. Po prywatyzacji meksykańskich banków na początku lat dziewięćdziesiątych oraz deregulacji rynków finansowych, rozpoczął się boom kredytowy,   Read More ...

W końcu lat sześćdziesiątych rozwój technologii komputerowej obniżył koszty transakcyjne obsługi systemu kart kredytowych, dzięki czemu zyski z prowadzenia sieci bankowych kart kredytowych stały się bardziej realistyczne. Banki ponownie podjęły próbę wkroczenia na rynek kart kredytowych i tym razem ich wysiłki zaowocowały powstaniem dwóch systemów bankowych kart kredytowych: BankAmericard (pierwotnie prowadzony przez Bank of America, obecnie niezależną organizację o nazwie Visa) oraz MasterCharge (obecnie MasterCard, obsługiwany przez Interbank Card Association).   Read More ...

Negatywna selekcja na rynkach kredytowych zmusza kredytodawców do różnicowania klientów według ryzyka kredytowego. Efektywne rozpoznanie ryzyka wymaga zebrania przez kredytodawców rzetelnych informacji na temat potencjalnych pożyczkobiorców. Zarówno prowadzenie skutecznego rozpoznania ryzyka, jak i monitorowanie stanowią istotne zasady zarządzania ryzykiem kredytowym. Kiedy podejmujesz starania o kredyt konsumpcyjny (np. samochodowy lub hipoteczny na zakup domu), pierwszą rzeczą, o jaką zostaniesz poproszony, będzie wypełnienie formularzy, szczegółowo określających twoje dochody osobiste. Zawierają one pytania   Read More ...

Kredyt samochodowy

Posted on sty - 16 - 2016

Komentowanie nie jest możliwe

Rozwoj finansowy i wzrost...

Posted on gru - 2 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe